Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

 1. księgi inwentarzowe
 2. ewidencja akt osobowych pracowników
 3. rejestr zatrudnionych pracowników
 4. rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 5. księga druków ścisłego zarachowania
 6. ewidencja kontroli zewnętrznych
 7. księga kontroli wewnętrznej
 8. księga protokołów rad pedagogicznych z rejestrem uchwał rp
 9. księga zarządzeń wewnętrznych dyrektora zespołu
 10. księga uczniów
 11. rejestr wydanych świadectw ukończenia liceum i świadectw dojrzałości,
 12. rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych i ich duplikatów
 13. rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (dz.u. z 2002 r. nr 101. poz. 926. z późn. zm.),
 14. rejestr pieczątek i pieczęci,
 15. dziennik korespondencji
 16. rejestr skarg i wniosków
 17. archiwum dokumentacji szkoły
 18. księgi arkuszy ocen

Osoba upoważniona do wglądu w dokumenty musi uzyskać zgodę dyrektora szkoły.

Osoba starająca się o duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie Szkoły.

Po odbiór wystawionych dokumentów zainteresowana osoba musi się stawić osobiście z dowodem tożsamości.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 562