Guziki

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

W obu szkołach Zespołu ocenia się pracę i postępy uczniów według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania uwzględniającego obowiązujące przepisy – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. , nr 83., poz. 562. z późn. zm.),

Wewnątrzszkolne zasady oceniania w ZSO nr 1 w Łodzi - Statut rozdz. VII

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

10-07-2018 - Edycja treści.

03-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

19-09-2014 - Edycja treści.

05-07-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 481