Guziki

Organizacja

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi wchodzą:

  1. XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej,
  2. Gimnazjum Nr 34 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Organami Zespołu są:

  1. Dyrektor Zespołu
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Rada Szkoły
  5. Samorząd Uczniowski

Kompetencje dyrektora Zespołu określają obowiązujące przepisy.

Pozostałe organy Zespołu działają w oparciu o obowiązujące regulaminy.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 698